ZAHÁJENIE ČINNOSTI STÁLEJ MEDIAČNEJ A PROBAČNEJ SLUŽBY V MESTE KOŠICE

Dňa 1. augusta 2018 o 8.00 hod. , v spolupráci s Mestom Košice, zahajujeme činnosť stálej bezplatnej Mediačnej a Probačnej služby pre občanov a obyvateľov mesta Košice, ktorá sa bude realizovať každú stredu v čase od 8.00 hod. do 18.00 hod. a každý piatok v čase od 8.00 hod. do 13.00 hod. priamo v budove Magistrátu mesta Košice, v kontaktnej klientskej zóne pri okienku č. 7.

Cieľom Mediačnej a Probačnej služby je :

  • poskytovať občanom a  obyvateľom mesta Košice bezplatné konzultácie a informatívne stretnutia, v rámci ktorých budú mať príležitosť prekonzultovať s odborne kvalifikovanými osobami možnosti riešenia ich konfliktov resp. právnych sporov z oblasti občianskeho, obchodného, rodinného a pracovného práva mimosúdnou cestou ako aj vykonať diagnostiku ich sporu z hľadiska vhodnosti jeho riešenia prostredníctvom mediácie
  • v spolupráci s našimi partnermi z oblasti ochrany spotrebiteľov poskytovať bezplatné spotrebiteľské  poradenstvo pri riešení spotrebiteľských sporov mimosúdnymi formami
  • v oblasti trestnej mediácie a probácie poskytovať občanom a obyvateľom mesta Košice základné informácie o možnostiach vedenia mediácie v trestných veciach, inštitúte probácie a pomoci obetiam trestných činov .

https://www.kosiceonline.sk/kosicania-budu-moct-vyuzit-mediacnu-a-probacnu-sluzbu#article-conten

http://www.kosice.sk/article.php?id=21525

https://kosicednes.sk/udalosti/kosicania-maju-k-dispozicii-bezplatne-mediacne-probacne-sluzby/