Rodinná a krízová intervencia, Pomoc rodinám v kríze, Asistencia styku rodičov s deťmi

Program s cieľovou skupinou ohrozené deti – deti z rozpadávajúcich sa a rozvedených rodín – sociálny program zameraný na zvládanie záťažových konfliktných situácií v rodine a schopnosti prijatia zmien v živote rodiny

Metódy mediačnej a probačnej práce

 

– NOVINKA !!! Detský sprievodca svetom rozvodu

Bez názvu