Prípadová konferencia

Metóda zameraná na plánované a koordinované spoločné stretnutia klienta, jeho rodinných príslušníkov a ďalších pre klienta dôležitých osôb, za účelom výmeny informácií a názoru, spoločnej analýzy problému a hľadania riešenia.