Právo spolupráce

Alternatívna metóda riešenia sporov, v rámci ktorej sa do riešenia zapájajú právni zástupcovia, mediátori a rôzni špecialisti (napr. detský psychológ, kouč, znalec). Táto metóda využíva silu a vedomosti spolupracujúcich odborníkov, ktorých prvoradým záujmom je komplexné riešenie sporu medzi stranami. Je jedným z modelov mimosúdneho  riešenia sporov, ktorý kombinuje mediáciu s klasickým zastupovaním advokátom.