Mediácia ako odborná metóda v oblastiach rodinných konfliktov, konfliktov vznikajúcich v školskom a interkultúrnom prostredí

TBC