PREŠOV

Centrum Mediácie a Probácie

Kováčska 69, ( kancelária – Požiarnická 17, 08001 Prešov)

040 01 Košice

e-mail: centrum.map@gmail.com

tel.: 0908 656 971

  • každú stredu v čase od 15:00 hod. do 17:00 hod.                            Mestský úrad Prešov, Hlavná73
  • ul. Požiarnicka 17, Prešov – po telefonickom dohohovore na tel. čísle + 421908 65 69 71

 

 

KOŠICE

Centrum Mediácie a Probácie

Kováčska 69

040 01 Košice

e-mail: centrum.map@gmail.com

tel.: 055 381 26 21

  • Kancelária prvého kontaktu:

         Magistrát mesta Košice, Tr. SNP 48/A

         prízemie trakt E, číslo dverí 82a

KONTAKTNÁ ZÓNA : okienko 7

         Úradné hodiny: Streda 08:00 hod. do 18:00 hod.

                                       Piatok 08:00 hod. do 13:00 hod.