justicia_lucka.jpg

 

      V živote človeka takmer neexistuje situácia, kedy by sa spor či životný problém nedal vyriešiť, alebo aspoň zmierniť  prostredníctvom efektívnej komunikácie. 

      Čím sú naše spory a problémy zložitejšie je oveľa ťažšie hľadať zmysluplné riešenia. Ak nám však záleží na skutočnom vyriešení veci, je vhodné upustiť od konfrontačného prístupu a hľadať riešenia akceptovateľné pre všetkých zainteresovaných. 

 

       V rámci bezplatnej Mediačnej a Probačnej služby, ktorú realizujeme v spolupráci s Mestom Košice a Mestom Prešov, ponúkame občanom a obyvateľom týchto miest bezplatné konzultácie:

–  o možnostiach riešenie sporov mimosúdnou cestou

– o riešení spotrebiteľských sporov mimosúdnymi formami

– o trestnej mediácii, inštitúte probácie  a pomoci obetiam trestných činov

 

MIESTA A STRÁNKOVÉ HODINY  MEDIAČNEJ A PROBAČNEJ SLUŽBY :

KOŠICE:  Magistráta mesta Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice

kontaktná zóna, okienko č. 7

každú stredu od 08.00 hod. do 18.00 hod.

každý piatok od 08.00 hod. do 13.00 hod.

PREŠOV : Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73, 080 01 – zasadačka 

každú stredu od 15.00 hod. do 17.00 hod.

 Štatistika Mediačnej a Probačnej služby 2015,2016,2017 – na MsU Prešov